Chính sách chống thư mục rác.

Chúng tôi có chính sách nghiêm ngặt đối với việc phát tán thư rác, nếu có phát hiện sẽ ngay lập tức chấm dứt tư cách thành viên tiêu dùng, NHT Global cũng sẽ không hoàn trả lại toàn bộ các khoản phí đã giao nộp cho công ty, NHT Global sẽ toàn quyền lưu trữ lại phí để làm quỹ.

Chào mừng bạn đến với mạng thương mại điện tử NHT Global!

Xin hãy nhập vào mã số nhà phân phối và mật khẩu , sau đó nhấn vào phía dưới 「Lập tức đăng nhập」tiến hành đăng nhập vào mạng hỗ trợ.

X