Địa chỉ

Phòng 215, tầng 2 trung tâm Hankow, số 5-15 đường Hankow, Tsim Sha Tsuim, Cửu Long- Hồng Kông

Điện thoại liên lạc

852-3107 3300


Bạn cũng có thể viết ý kiến gửi về hòm thư điện tử cho chúng tôi﹕
 
Chú ý: Ở đây chỉ cung cấp thông tin liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh, không có tác dụng yêu cầu hoàn trả hàng hoặc thay đổi thông tin cá nhân. Nếu có đơn yêu cầu liên quan đến kiện cáo xin hãy đăng nhập vào “mạng hỗ trợ” cá nhân. Nếu có sự hiểu lầm thì tự bản thân phải chịu trách nhiệm.
X